Banská Bystrica

Banská Bystrica

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v pondelok 19.7.2021

O HRADE:

Banská Bystrica patrila k strategicky najvýznamnejším mestám v Uhorsku. Mesto rástlo a tešilo sa bohatstvu vďaka ťažbe medených a strieborných rúd v okolitých horách a v časoch svojej najväčšej slávy bola jedným z banských miest, ktoré sa pýšili Mestským hradom. Hrad vznikol na návrší , kde sa križovali významné obchodné cesty „Via Magna“. V hrade sídlili vysokí mestskí úradníci, richtár a zástupcovia cirkvi. Boli tu uložené najcennejšie poklady mesta. Základ neskoršieho Mestského hradu tvoril farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, okolo ktorého v priebehu času pribudli ďalšie sakrálne a profánne (svetské) stavby. Na rozdiel od kráľovských alebo šľachtických hradov Mestský hrad neplnil obytnú, ale len fortifikačnú (čiže obrannú) funkciu. Do areálu Mestského hradu sa pôvodne vstupovalo cez Petermannovu vežu – donjon, opevnenú obytnú vežu, v ktorej bola vstupná brána s padacím mostom. Vo veži prebýval hradný kapitán, ktorý sa staral o obranu hradu. Petermannova veža plnila nielen strážnu funkciu, ale bola to tiež hodinová veža, pokladnica mesta a aj väznica. Po veľkom požiari v roku 1500, kedy bol značne zničený aj hrad, pristavali k veži barbakán – predsunutý opevnený vstup. Pôvodný vstup do hradu sa zamuroval. Do veže sa osadili zvony a vznikla campanilla – zvonica, známa „bystrickými zvonmi“. Vo zvonici zvonil od roku 1572 najväčší zvon v Uhorsku. Odlial ho bystrický majster – kovolejár Valentín Schreiber. Mestský hrad bol opevnený vysokými kamennými múrmi, do ktorých boli včlenené 4 kruhové bašty. V súčasnosti časť hradieb mestského opevnenia a jedna bašta už neexistuje. Najdôležitejšou častou mestského opevnenia sa stal barbakán, ktorý bol dokončený v roku 1512. V barbakáne bola vybudovaná vstupná brána do hradu cez dva portály, ku ktorej viedol padací most ponad 4-metrovú vodnú priekopu. Vstup tvorili dva samostatné portály – menší portál slúžil peším, väčší povozom. Nad oboma portálmi v strede možno aj dnes vidieť otvory, cez ktoré obrancovia hradu liali smolu na nepriateľa. Do areálu Mestského hradu bolo tiež začlenené Pretórium, kde mal svoje kancelárie richtár, a nachádzali sa tu dve miestnosti mestskej rady. V podzemí nechýbala väznica s mučiarňou. Súčasťou Mestského hradu bol tiež Matejov dom a Kostol sv. Kríža. Areál Mestského hradu, spolu s historickým jadrom Banskej Bystrice, boli v roku 1955 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

VÝSTUP:

Zatiaľ verejnosti neprístupný.

PARKOVANIE:
Pamiatka sa nachádza v centre mesta, parkovanie zatiaľ nie je extra riešené.
MOŽNOSTI PRI HRADE:

Nie je možné občerstvenie.

O HRAD SA STARÁ:
Mesto Banská Bystrica
VSTUP a VSTUPNÉ:

Informácia momentálne nie je dostupná.

HRAD ORGANIZUJE:

Neorganizujú sa žiadne akcie.

Kontakt