Žilina-Budatín

Budatínsky hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v sobotu 31.7.2021.

O HRADE:

Budatínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami z 14. storočia je však písomne doložená už v 13. storočí. Obkolesená je historickým parkom. Budova hradu je využívaná ako múzeum. V priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia sa nachádza Drotársky pavilón. Budatínsky hrad, po rekonštrukcii sprístupnený od 31. 7. 2016, ponúka prehliadku 3. nadzemného podlažia a veže. Na 3. nadzemnom podlaží sú inštalované expozície Dejiny Žiliny a Dobový interiér. V prvej z nich nájdete zbierkové predmety viažuce sa k dejinám Žiliny, zaujímavou je iste zbierka katovských mečov. Približujeme aj predmety patriace remeselníkom, ktorí zakladali na území Žiliny cechovú výrobu a vytvárali prvé cechové spoločenstvá. V rámci druhej expozície je okrem iného prístupná Čákiho jedáleň s dobovým nábytkom a prestieraním. Nábytok vystavený v expozíciách hradu pochádza z 18. až 20. storočia. Loveckú miestnosť zdobia poľovné trofeje. Veža Budatínskeho hradu, otvorená po rekonštrukcii od 13. 7. 2014, skrýva mnoho zaujímavostí a historických skutočností. Na jednotlivých podlažiach je sprístupnená expozícia viažuca sa k dejinám hradu, expozícia historických máp, obrazáreň, expozícia hodín a prehliadka je zavŕšená vyhliadkou na mesto Žilina a okolie. V októbri 2019 boli otvorené priestory 2. nadzemného podlažia, kde sa nachádza archeologická expozícia Pred hradbami, za hradbami. Je venovaná opevneniam a ich vývoju od praveku po neskorý stredovek. Súčasťou expozície sú trojrozmerné modely Budatínskeho hradu v rôznych obdobiach, rekonštrukcie dobových kostýmov aj najvzácnejšie exponáty z oblasti archeológie, histórie a numizmatiky. V areáli hradu sa nachádza Drotársky pavilón, kde môžu návštevníci obdivovať expozíciu historického drotárstva. Drotárstvo bolo v roku 2019 zapísané do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Súčasťou areálu je aj baroková kaplnka a park s rozlohou 4,7 ha.

VÝSTUP:
Vstup od hlavnej brány (parkovisko), vstup od cyklotrasy (peši, na bicykli).
PARKOVANIE:
Parkovanie bezplatne priamo pred hlavným vstup (počet miest obmedzený).
MOŽNOSTI PRI HRADE:

Bufet, kaviareň.

O HRAD SA STARÁ:
Považské múzeum.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:

Tradične organizujeme Zlaté časy budatínske, Budatínsky rínok, Stretnutie drotárskych majstrov. Z dôvodu pandémie sa v tomto roku žiadne z týchto podujatí neuskutoční.

Kontakt

Mgr. Petra Labantová

Telefón: 0917 868 538

  https://www.facebook.com/povazskemuzeum
  https://www.instagram.com/povazskemuzeum/