Sedliská

Hrad Čičva

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v piatok 23.7.2021.

O HRADE:

Hrad Čičva má bohaté dejiny, ktoré mali vplyv i na vývoj Uhorského kráľovstva, resp. i neskoršej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Asi obecne najznámejšou osobnosťou, ktorá je spojená s vlastníctvom hradu Čičva, no o ktorej sa to zároveň aj všeobecne nevie, je svetoznáma čachtická pani Alžbeta Báthory, ktorá hrad dostala ako súčasť svojho vena pri svojej svadbe a Františkom Nádašdym 8.5.1575. K posledným majiteľom hradu, pochádzajúcim z grófskeho rodu Hadik-Barkóczy, sa viaže dodnes veľmi známy frazeologizmus "husársky kúsok", ktorý v hovorovej reči používame, keď niekto urobil niečo výnimočné, riskantné. Jeho pôvodcom bol ich prapredok ríšsky gróf Andrej Hadik, ktorý roku 1757 počas sedemročnej vojny na čele jednotky 3500 husárov Márie Terézie prepadol a obsadil Berlín takmer "bez jediného výstrelu" (oficiálne pri akcii padlo iba 10 husárov). K hradu Čičva sa viaže aj veľmi známa "Kniha lží a luhárov", do ktorej sa počas 17.storočia zapisovali najväčšie klamstvá spolu s ich autormi. Aj dodnes sa ešte sporadicky používa v našich končinách frazeologizmus, že "to treba zapísať do čičavskej knihy", ak niekto povie nejaké očividné, či časom "overené" klamstvo. V súčasnosti je na obecnom úrade v Sedliskách, pod ktoré hrad spadá, vedená novoveká verzia "čičavskej knihy", kde sa už od revolúcie v roku 1989 zapisujú rôzne klamstvá, klebety či polopravdy miestneho no i celoslovenského (politického) významu.

VÝSTUP:

Hrad Čičva je prístupný dvomi cestami, južnou a východnou. Najmenej náročným, no oproti druhej o niečo dlhším, je výstup na hrad nenáročným južným chodníkom z obce po zelenej turistickej značke, vedúcej asfaltovou cestnou komunikáciou od zastávky autobusu pri hlavnej ceste až k provizórnemu malokapacitnému parkovisku, odkiaľ sa poza drevený altánok cestička stáča doprava po strmšej lesnej ceste priamo až pod hrad. Celý tento výstup trvá cca 10 minút voľným krokom. Táto prístupová cesta je zároveň aj najvhodnejšou pre návštevníkov s detskými kočiarmi či malými deťmi, pre cyklistov a pre zdravotne postihnutých s doprovodom. Druhá, omnoho strmšia prístupová cesta na hrad popri miestnom cintoríne a kaplnke, je určená pre zdatnejších návštevníkov a klasických turistov. Touto cestou môže návštevník vidieť na miestnom cintoríne i náhrobné kamene poslednýchých šľachtických majiteľov hradu a taktiež i nedostavanú novodobú železobetónovú hrobku Barkóciovcov z roku 1909, ktorá v súčasnosti obec Sedliská v spolupráci s našim združením rekonštruuje. Do budúcna v nej vznikne múzeum dejín hradného kopca a zároveň aj moderné kultúrno-spoločenské a turisticko-informačné centrum pre všetkých návštevníkov regiónu.

PARKOVANIE:

Pre motorizovaných turistov je na konci asfaltovej cesty (pešia zelená značka - vyššie spomínaná južná trasa) k dispozícii malé parkovisko (cca. 10 parkovacích miest), odkiaľ vedie nenáročná cesta priamo na hrad už iba pešo. Ďalšie malokapacitné parkovisko (cca. 15 áut) je pod hradným bralom pri bývalom kameňolome (priamo viditeľné pri hlavnej ceste smerom od Humenného alebo od r.o. Domaša), oproti mostu pri drevenom súsoší Cyrila a Metoda, odkiaľ vedie druhá, vyššie spomínaná východná strmšia prístupová cesta na hrad pre peších.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Kyslíková dráha, Včelársky náučný chodník, ohnisko na opekanie.

O HRAD SA STARÁ:

Pro futuro hradu Čičva, občianske združenie

VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľné vstupné.

HRAD ORGANIZUJE:

Komentované prehliadky o histórii i súčasnosti hradu ponúkame kedykoľvek, no musia byť so záujemcami dohodnuté včas vopred. Neúčtujeme za to nič, no záujemcovia môžu po prehliadke prispieť dobrovoľným príspevkom na obnovu hradu podľa vlastného uváženia

Kontakt

Ľubomír Hutka, výkonný riaditeľ združenia
Email: profuturo@hradcicva.sk
Telefón: 0915 102 117
  https://www.facebook.com/Pro.futuro.hradu.Cicva