Fiľakovo

Fiľakovo

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v sobotu 17.7.2021.
O HRADE:

Stredoveký hrad, pochádzajúci z 13. storočia bol jedným z kľúčových pevností protitureckej línie pohraničných hradov. V 16. storočí ho ovládli Turci, čím sa na takmer štyri desaťročia stal centrom nového sandžaku (administratívneho celku) Osmanskej ríše. V 17. storočí bol hrad aj s mestom najvýznamnejší v Novohrade, spomína sa ako perla Horného Uhorska. Jeho osud spečatil rok 1682, kedy ho turecko-kurucké vojská na príkaz tureckého sultána zruinovali. O niekdajšej sláve tejto pevnosti svedčia mnohé artefakty jeho takmer 800 ročnej histórie. V súčasnosti je v renesančnej Bebekovej bašte zriadené hradné múzeum, v ktorom je inštalovaná stála expozícia, a poskytuje priestor aj pre dočasné výstavy. Predstavuje cennú a bohatú zbierku vojenskej výzbroje, odevných doplnkov a predmetov každodennej potreby v sprievode obsiahleho textového materiálu. Súčasťou expozície sú aj archeologické a paleontologické nálezy, približujúce návštevníkovi staršie čriepky našej histórie. Ďalšou časťou prehliadky je podzemná chodba, vytesaná do skaly pod hradom, v ktorej je umiestnená expozícia dokumentujúca miestne udalosti druhej svetovej vojny. Novinkou na dolnom hrade je takzvaný archeo chodník s údajmi o archeologických nálezoch a remeselnícky domček, v interiéri ktorého je výstava venovaná dobovým remeslám z nášho regiónu.

VÝSTUP:

Hrad sa nachádza v historickom jadre mesta. Vstup je možný z Podhradskej ulice, cez hradnú bránu a prístupovú cestu. Do múzea a na ruiny hradu nie je zabezpečený bezbariérový prístup.

PARKOVANIE:

Parkovisko priamo pod vstupnou bránou hradu (počet miest: 19 pre autá + 2 pre ZŤP + 3 pre autobusy, parkovné: momentálne bezplatné, ale plánovaný poplatok bude pravdepodobne 0,50 EUR/hod., vzdialenosť: cca. 10 m)

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Detské ihrisko, predaj suvenírov.

O HRAD SA STARÁ:

Hradné múzeum vo Fiľakove.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:

Noc múzeí a galérií, Fiľakovské hradné hry (organizátorom je Hradné múzeum vo Fiľakove). Palócka Veľká noc, Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo (organizátorom je Mestské kultúrne stredisko, spoluorganizátorom je Hradné múzeum vo Fiľakove).

Kontakt

Ing. Valéria Budaiová, zast. riaditeľka

Email: muzeum@hradfilakovo.sk

Telefón: +42147 4382017, +421 918 975 634

Priamy kontakt do pokladne hradu: e-mail: info@hradfilakovo.sk, tel. č.: +421 907 640 700.

  https://www.facebook.com/HradfilakovoFulekivar/