Jelenec

Hrad Gýmeš

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v pondelok 12.7.2021.

O HRADE:

Stavbu neskororománskeho hradu na vrchu Dúň, v pohorí Tribeč, inicioval medzi rokmi 1242 až 1250 Andrej, syn Ivánku z rodu Hunt-Poznanovcov. Takmer nepretržite ho vlastnila rodina Forgáčovcov, nejaký čas bol však aj v rukách Matúša Čáka Trenčianskeho a celkom trikrát bol zabratý kráľom. Pôvodný hrad pozostával z dvoch veží ohraničujúcich palác a hradby obkolesujúcej nádvorie s cisternou a hospodárskymi budovami, v tejto podobe odolal aj útokom českého kráľa Přemysla Otakara II. v rokoch 1271 a 1273. Neskôr bol rozšírený o východné predhradie a niekoľko palácov. V rámci renesančných prestavieb hradu v druhej polovici 16. a začiatkom 17. storočia bolo vybudované nové južné predhradie s bastiónovým opevnením. Už v roku 1619 vynovený hrad poškodili Betlenove povstalecké vojská a v rokoch 1663 a 1671 Turci, ktorí hrad aj nakrátko obsadili. Veľkolepú barokovú prestavbu rodového sídla uskutočnili v rokoch 1713 až 1755 Pavol IV. Forgáč spolu so synom Pavlom V. Na hrade bol vytvorený sakrálny okrsok s kostolom zasväteným sv. Ignácovi z Loyoly, kde sa ustanovila tradícia každoročných pútí. Zaviedol sa aj humorný zvyk zvaný "lopatový tanec", pri ktorom návštevníkov vítali pred hradnou bránou niekoľkými údermi po zadnej časti tela. Hrad pretrval v tejto podobe až do začiatku 19. storočia, kedy už neobývaný objekt začal postupne chátrať a v priebehu nasledujúcich niekoľkých desaťročí sa premenil na ruinu.

VÝSTUP:

Obľúbené pešie či cyklo trasy vedú z obcí Jelenec a Kostoľany pod Tribečom. Dostupný je však aj z Ladíc a Žirian, prípadne Oponíc a Lefantoviec na druhej strane Tribeča.

PARKOVANIE:

Jelenec – rekreačná oblasť Remitáž, parkovanie možné pozdĺž cesty pri rybníku. V blízkosti je turistický smerovník na žltú a červenú značku.

Kostoľany pod Tribečom – parkovisko v obci. Turistický smerovník je na dohľad od parkoviska.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Nie je možné občerstvenie.

O HRAD SA STARÁ:

CASTRUM GHYMES, o.z.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:

Neorganizujú sa tu žiadne akcie.

Kontakt

Mgr. Andrej Košút

Email: castrum.ghymes@gmail.com

  https://www.facebook.com/hradgymes/
  https://www.instagram.com/castle_gymes/