Hostie

Hrad Hrušov

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v utorok 13.7.2021.

O HRADE:

O vzniku hradu nie sú vedené presné záznamy, no v listine z r.1293 sa nepriamo spomína cesta vedúca popod Horsov v klížskej listine, ktorá je však falzifikátom z obdobia okolo roku 1330. Prvá zmienka o hrušovskom kastelánovi Ladislavovi z rodu Péčovcov pochádza až z roku 1316, keď ho pre zradu väznil a mučil Matúš Čák. Keďže ešte v roku 1308 bol v Matúšových službách, historici predpokladajú Čákovcov ako staviteľov hradu. Hlavnou funkciou hradu bolo stráženie obchodnej cesty spájajúcej Požitavie s Ponitrím.
Po smrti Matúša Čáka v r.1321 hrad patril rodine Levických, neskôr sa dostal do rúk kráľovských kastelánov a po r.1369 mal niekoľkých dočasných vlastníkov alebo nájomníkov. Od roku 1387 sa hrad stáva šľachtickým majetkom.
Počas protikráľovského sprisahania v roku 1403, v čase, keď hrad násilne držali Kanizsaiovci, bol pod vedením Petra Forgácha násilne dobýjaný z novopostaveného opevnenia oproti hradu. Po r.1446 došlo k rozsiahlej obnove hradu za držby pánov zo Záblatia a neskôr z Topoľčianok. V r.1504 až 1550 hrad vlastnila zámožná rodina Salcerovcov zo Záblatia. Počnúc Jánom, príslušníci rodu používali prímenie Hrušovský. Ich zásluhou bol hrad lepšie opevnený a rozšírený o obytné priestory.
Hradu sa potom násilne zmocnili páni z Topoľčianok. V r.1554 sa Jurajovi a Tomášovi z Topoľčianok podarilo získať hrad do dedičného vlastníctva a navyše spojiť hrušovské a topoľčianske panstvo. Po vymretí rodiny Topoľčianskovcov od r.1615 uhorský kráľ Matej II. predal hrad Ladislavovi Petheovi. Neskôr sa sobášom jeho dcéry Anny s Pavlom Rákóczim v r.1624 majetky dostali do vlastníctva jedného z najvplyvnejších uhorských rodov.
Niekedy na začiatku 17. storočia docšlo k rozšíreniu juhovýchodného predhradia novou hradbou s ostrým nárožím, ktorú v r.1662 ukončil Ladislav Rákóczi.
V r.1708 počas protihabsburského povstania hrad dobylo cisárske vojsko a došlo k jeho zničeniu, aby už nemohol slúžiť povstalcom.

VÝSTUP:
Turistický výstup zo smeru medzi Topoľčiankami a Skýcovom, výstup z obce Hostie.
PARKOVANIE:

Parkovisko pri hlavnej ceste medzi Topoľčiankami a Skýcovom , 15 miest, parkovanie bezplatné, vzdialenosť 20 min pešo.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Altánok, vzdelávacie panely pre deti, suveníry, ohnisko na opekanie.

O HRAD SA STARÁ:
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH
VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:

Neorganizujú sa žiadne akcie.

Kontakt

Email: leustach@gmail.com

Telefón: 0905361803

  https://www.facebook.com/OZ-LEUSTACH-183834558638/