Humenné

Humenský zámok/ kaštieľ

Informácie

Zámok sme počas našej cesty navštívili v piatok 23.7.2021.

O ZÁMOK:

Kaštieľ je najväčším kaštieľskym sídlom na hornom Zemplíne. Jeho staviteľmi sú Drugethovci s francúzsko-talianskymi koreňmi, jeden z najmocnejších stredovekých rodov Európy. Kaštieľ pochádza zo 17. storočia a stojí na základoch stredovekého hradu z 12. - 13. storočia. Do začiatku 20. storočia boli vlastníkmi rodového sídla príslušníci šiestich najvýznamnejších šľachtických rodov strednej Európy, ktorí ovplyvňovali politické, kultúrne a hospodárske dianie súdobej Európy. Dnes je kaštieľ v záverečnej fáze niekoľkoročnej reštaurátorsko-stavebnej rekonštrukcie vonkajších fasád a nádvoria. V interiéri kaštieľa dominuje nástenná baroková iluzívna výzdoba, ktorá sa radí k európskym unikátom. Spolu s pôvodným interiérom, historickým nábytkom, obrazmi, militáriami, hodinovými strojmi a umeleckými predmetmi, zrekonštruovaný kaštieľ naplno odhaľuje svoju architektonickú výnimočnosť a historický význam, ktorý o kaštieli aj v odborných kruhoch uvažuje ako o zámku.

VÝSTUP:

Renesančný kaštieľ sa nachádza v centre mesta v severnej časti pešej zóny na Námestí slobody č. 1. Objekt je prístupný pre verejnosť hlavným portálom. Aktuálne návštevné hodiny na www.muzeumhumenne.sk.

PARKOVANIE:
Dve parkoviska sa nachádzajú v blízkosti kaštieľa pri pešej zóne v centre mesta, jedno z nich je platené.
MOŽNOSTI PRI HRADE:
V blízkosti kaštieľa sa nachádza skanzen, ktorý rovnako spravuje Vihorlatské múzeum v Humennom.
O HRAD SA STARÁ:

Správcom historického objektu kaštieľa je Vihorlatské múzeum v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:

Sme renesančný kaštieľ s tromi stálymi expozíciami - Umelecko-historická expozícia, Sakrálna expozícia, Prírodovedná expozícia, Výstavná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom a exteriérová expozícia - expozícia ľudovej architektúry a bývania -skanzen. Pravidelne organizujeme výstavné, eventové, folklórne, interaktívne osvetové a vzdelávacie podujatia v kaštieli a v areáli skanzenu.

Kontakt

Mgr. Jana Fedičová

Email: marketing@muzeumhumenne.sk

Telefón: 0915 951 716

PhDr. Ivana Strakošová

Email: archeolog1@muzeumhumenne.sk

Telefón: 057 775 22 40

  https://www.facebook.com/muzeumhumenne/
  https://www.instagram.com/vihorlatskemuzeum/