Košice

Košický Hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v stredu 21.7.2021

O HRADE:

Takmer k všeobecnému povedomiu nielen obyvateľov Košíc, ale azda všetkých, aspoň trochu ovládajúcich základy stredovekých dejín Slovenska a Uhorska, patrí poznatok, že Košice patrili v stredoveku ale aj v novoveku k významným kultúrnym a ekonomickým centrám východnej časti Uhorska. Vďačili za to nielen svojej polohe na významnej obchodnej ceste, spájajúcej Balt so Sedmohradskom. Často zabúdaným a nevšímaným faktom je, že ležali na okraji bohatých horských oblastí – Slánskych vrchov a Slovenského rudohoria. To bolo v minulosti nielen nevyčerpateľnou zásobárňou stavebného kameňa a dreva, ale poskytovalo aj bohaté zdroje rúd železa, olova ale aj zlata a striebra. Využívanie zlata z tejto oblasti sa predpokladá už v staršej dobe bronzovej, v období označovanom ako otomanská kultúra. Rudy z východnej časti rudohoria mohli byť zdrojom bohatstva viacerých osád z obdobia otomanskej kultúry, ktoré poznáme z Košickej kotliny. Renesancia rudnej ťažby v stredoveku, už azda na začiatku 13. stor. mohla byť jedným z podnetov pre založenie stredovekých Košíc. Nepochybne až do novoveku, do obdobia úpadku rudného baníctva v Slovenskom rudohorí, mala významný podiel na ich hospodárskej prosperite.

VÝSTUP:
Pešo z parkoviska pod hradom alebo z opačnej strany od sídliska Podhradová.
PARKOVANIE:

Bezplatné parkovanie na parkovisku pri "Bufete pod Hradom", cca 15-20 minút peši miernym kopčekom (asi 1 km).

MOŽNOSTI PRI HRADE:
Expozícia stredovekého odievania a expozícia bývania v stredoveku (archeopark), detské ihrisko, amfiteáter, ohnisko na opekanie.
O HRAD SA STARÁ:
Castellum Cassovia, o.z.
VSTUP a VSTUPNÉ:
Aktuálny cenník TU
HRAD ORGANIZUJE:

Musica historica, Teatrum in Castrum, Turnaj pánov - oslava udelenia erbovej listiny mestu Košice, Čierna noc, Hradná vareška.

 

Kontakt

Ľuboš Porada
Email: info@kosickyhrad.sk
Telefón: 0949 869 861
  https://www.facebook.com/ZivotNaHradovej/