Kráľovský Chlmec

Csonkavár

Informácie

 

Hrad sme počas našej cesty navštívili v utorok 20.7.2021

O HRADE:

Hrad založený rodom Pálóczi po roku 1414. Vypálený v roku 1459 husitskými vojskami. V bitke pri Moháči padol posledný mužský potomok rodu Pálóczi, ich majetok prevzal magnát Peter Perényi, ktorý bol zároveň strážcom uhorskej kráľovskej koruny. Rozsiahla prestavba uskutočnená po roku 1534. V roku 1542 Peter Perényi bol uväznený Ferdinandom I. Habsburským, prepustený v roku 1547. v roku 1548 Ferdinand I. vydal zákonný príkaz na zbúranie viacerých hradov a pevností vrátane Csonkaváru. Po roku 1553 sa už nezachovali písomné záznamy o existencii objektu. Už v 17. storočí sa objavilo pomenovanie Csonkavár (vo voľnom preklade Okyptený hrad). Stále prebieha odborná diskusia, či sa jedná o hradný objekt, alebo o vzácny typ palácovej stavby, ktorý tvoril unikátny stavebný vývoj medzi stavbami hradového a kaštieľového typu. Z pôvodného palácového objektu sa zachovali 4 pôvodné suterénne priestory a vďaka prebiehajúcemu archeologickému výskumu ďalšie 3 suterénne miestnosti s prepadnutými klenbami.

VÝSTUP:

Zrúcanina sa nachádza v mestečku na malom vyvýšenom kopčeku. Veľmi jednoducho prístupný osobným motorovým vozidlom. V prípade pešieho výstupu, doporučujem z Námestia hrdinov po ulici Z. Lórantffyovej vystúpiť k parku, odkiaľ už vidieť zrúcaninu

PARKOVANIE:

Parkovanie zadarmo ihneď pri zrúcanine. Kapacita cca 15 osobných automobilov. Parkovanie pre autobusy doporučené na Hlavnej ulici prípadne na Námestí hrdinov.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Vináreň, amfiteáter, denné/nočné prehliadky, ochutnávky vín z miestneho/vlastného vinárstva, neopakovateľné panoramatické výhľady na blízke okolie, Podkarpatskú Rus a mesto Užhorod.

O HRAD SA STARÁ:

Súkromná osoba Bartolomej Gönczy.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Denné/nočné prehliadky, cena zadarmo, možnosť prispieť na obnovu zrúcaniny podľa vlastných finančných možností.

HRAD ORGANIZUJE:

Ochutnávky vín, septembrové vinobranecké oslavy mesta Kráľovský Chlmec.

Kontakt

Bartolomej (Berti) Gönczy

Email: bartolomej.gonczy@gmail.com

Telefón: 00420 727 900 698