Levice

Levický hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v pondelok 12.7.2021.

O HRADE:
Najstaršou historickou architektonickou pamiatkou, ktorá je ozdobou mesta Levice, je kamenný hrad z konca 13. storočia. O tom, kedy ho presne postavili nehovoria žiadne archívne materiály. Vieme však, že pre jeho výstavbu vybrali strategicky dobre chránené miesto na konci výbežku Štiavnického pohoria. Z hradu bol výborný výhľad na široké okolie a močaristý terén okolo neho sťažoval prístup k nemu.
Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky. Z roku 1318 pochádza prvá písomná správa o jeho existencii, v ktorej sa spomína comes Jula z Topoľčianok ako kastelán a prívrženec Matúša Čáka. Po jeho smrti v roku 1321 sa hrad stáva kráľovským majetkom. Kráľ Karol Róbert daroval Levický hrad a panstvo svojej manželke Alžbete. Spravovaním hradu bol poverený Imrich Bechei, ktorý sa stal zároveň aj tekovským županom.
Pod silnejúci hrad sa začali sťahovať obyvatelia z okolitých dedín a tak v 14. storočí vznikla obec Nové a Veľké Levice, ktoré patrili k Levickému hradu. Jeho rastúci význam dokazuje aj to, že kráľ Ľudovít I. Veľký sem zvolával tzv. palatínske schôdze na riešenie rôznych problémov.

K histórií Levického hradu sa viaže viacero zaujímavých povestí, kde vystupujú známe dobové postavy, ako napríklad Levická biela pani Šeba, známy protiturecký bojovník István Dobó, a mnoho ďalších.

VÝSTUP:
Bez možností výstupu na hradnú zrúcaninu - sprístupnené je iba nádvorie hradu.
PARKOVANIE:

Bez parkovacích možností.

MOŽNOSTI PRI HRADE:
Vináreň - Rotunda v hradnom areáli, amfiteáter.
O HRAD SA STARÁ:
NSK a Tekovské múzeum v Leviciach
VSTUP a VSTUPNÉ:
Aktuálny cenník TU
HRAD ORGANIZUJE:
Noc múzeí a galérií, Hradné slávnosti, Levické letné slávnosti

 

Kontakt

Mgr. Henrieta Baliová, PhD., riaditeľka Tekovského múzea v Leviciach, Telefón: 036/6312 866

  https://www.facebook.com/Tekovsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-v-Leviciach-113147937542781/