Liptovská Sielnica

Liptovský Hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili vo štvrtok 29.7.2021.

O HRADE:

Základy hradu boli odkryté archeologicky a na rozdiel od iných hradov, existoval len vyše dvesto rokov. Riadny a systematický archeologický výskum hradu prebiehal v rokoch 1976-1983 pod vedením Václava Hanuliaka. Podľa výsledkov tohto výskumu bol hrad rozdelený na tri časti - horný hrad, dolný hrad a predhradie. Hornú a dolnú časť hradu sa podarilo odkryť, no predhradie s hospodárskym zázemím sa nepodarilo archeologicky doložiť. Na hrade sa totiž okrem kováčskej dielne nenašla žiadna hospodárska budova. Horný hrad stál na trojuholníkovom pôdoryse a predstavoval najstaršiu stavebnú časť. Jeho súčasťou bolo aj hradné bralo a uzatvárali ho mohutné hradby. Hradby boli zo západnej strany chránené obytnou časťou, z južnej strany vežou a z východu priekopou po celom obvode. V hornom hrade sa nachádzala veža a cisterna. Južne od veže sa nachádzal vchod do hradu, ktorý bol v 14.storočí pri prestavbe zamurovaný, keďže v tomto období vznikla druhá veža a pri nej druhá brána s padacou mrežou. Bol postavený aj obytný palác, ktorý bol vysekaný do skaly.

K východnej časti staršieho jadra hradu boli pristavané hradby, ktorými nahradili pôvodnú palisádu a vznikol tak dolný hrad, ktorého jedinou budovou bola kováčska dielňa. V súčasnosti sú základy budov zakonzervované a nálezy objavené pri archeologickom výskume, sú uložené v Liptovskom múzeu v Ružomberku.

VÝSTUP:

3 prístupové turistické trasy, žltá značka - z kalamien cez kalamickú dolinu na hrad, červená značka - bobrovníka cez bukovinu cez sedlo králová na hrad, modrá značka - z kúpelov lúčky cez kalamickú dolinu na hrad.

PARKOVANIE:

Parkovné za výstup na hrad Liptov vyberá obec Kalameny.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Bufet, ohnisko na opekanie, ihriská.

O HRAD SA STARÁ:
Občianske združenie Castrum Liptov.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:

Momentálne sa neorganizujú žiadne akcie.

 

Kontakt

Ing. Ján Mrva

Email:vykopavko@azet.sk

Telefón: +421 944 266 041

Michal Trnovský

Telefón: +421 905 231 708

Ing. Juraj Lovich

Email:ikl.projekt@gmail.com

Telefón: +421 905 866 043

  www.facebook.com/Castrum Liptov