Nitra

Nitriansky Hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v pondelok 12.7.2021.

O HRADE:

Nitriansky hrad stojí na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry. Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk. Nitra sa tiež spomína v súvislosti s pôsobením svätých Cyrila a Metoda. Od roku 880 tu bolo centrum novozriadeného Nitrianskeho biskupstva.• Začiatkom 12. storočia sa opäť množia správy o Nitrianskom biskupstve, ktoré pretrvávalo na veľkomoravskej tradícii. V tom čase mal hrad rozlohu takmer 8,5 ha, patril k najrozsiahlejším v stredovekom Uhorsku. V 12. storočí je chrám zasvätený sv. Emerámovi. V priebehu stáročí bol napádaný rôznymi vojskami od Tatárov, Matúša Čáka Trenčianskeho, Turkov, Františka Rákociho, preto vzniklo aj silné fortifikačné opevnenie, v ktorom sa nachádzajú kazematy, tie sú sprístupnené. Chrámový komplex prešiel mnohými prestavbami a v súčasností návštevníci na jednom mieste môžu pozorovať umenie románske, gotické, barokové a rokokové. Diecézne múzeum ponúka prierez dejinami Veľkej Moravy vďaka listinám a ďalším písomným dokumentom, ktoré sú tu uchovávané. Tu sa nachádza aj klenotnica Nitrianskeho biskupstva.

VÝSTUP:

Mapu a bližšie inštrukcie sú zverejnené na webovom sídle https://nitrianskyhrad.sk/ako-sa-k-nam-dostanete/

PARKOVANIE:

Záchytné parkoviská sa nachádzajú v blízkosti hradu (Župné námestie, pri Zimnom štadióne), následne je potrebné prejsť pešo cca 10 minút z každého smeru. Do mesta Nitra je dobré autobusové spojenie, ale aj vlakové. Župné námestie: cca 20, 0,50 €/hod. a 1,50 € za každú začatú ďalšiu hodinu, Ak je štátny sviatok pripadne na pracovný deň, parkovné sa nevyberá. Vzdialenosť: 500m; Zimný štadión (Podzámska ulica): cca 150 miest, zdarma, ak návštevník využije vstup cez turniket, tak vzdialenosť je 250m, ak si zvolí dlhšiu cestu dookola hradného kopca tak cca 900m.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Priamo v areáli hradu sa nachádza Vazulka, ktoré ponúka menšie občerstvenie návštevníkom (teplé/studené nápoje; alkoholické/nealkoholické nápoje; zákusky ale aj slanú alternatívu; nižšia až stredná cenová relácia). V predpolí hradu sa nachádza reštaurácia Castellum Cafe, kde návštevník nájde široký sortiment gastronómie od predjedál, polievok, hlavných jedál (prípadne denné menu) a zákuskov, ďalej teplé/studené nápoje; alkoholické/nealkoholické nápoje; stredná až vyššia cenová relácia ( https://nitrianskyhrad.sk/castellum-cafe/ ).

O HRAD SA STARÁ:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra. Kultúrne podujatia a služby návštevníkom zabezpečuje Castellum, n.o.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník TU.

HRhttp://TUAD ORGANIZUJE:

Organizujeme Leto na Nitrianskom hrade (júl-august), kedy počas piatkov premietame v našom prírodnom amfiteátri filmy rôznych žánrov, ďalej prebiehajú koncerty známych ale aj menej známych skupín, či mávame aj tematické popoludnia pre rodiny s deťmi, kedy historické skupiny majú pripravený program s ukážkou dobových zbraní, kostýmov, menší návštevníci môžu cez rôzne aktivity získať preukaz rytiera. Od minulého roka, kedy sme otvorili Vazulku, tak mávame aj živú hudbu na večer pre návštevníkov. Ešte viac tradičným podujatím je Deň otvorených dverí, ktorý je spravidla 5.7., kedy otec biskup pozýva návštevníkov prezrieť si priestory biskupskej rezidencie, je to jediný deň v roku. Ďalej počas Adventu zvykneme mávať vypožičané zbierky betlehemov a vystavujeme ich v Diecéznom múzeu, ďalej organizujeme menšie adventné trhy či vo Vazulke ponúkame tradičné vianočné dobroty, či Adventné sprevádzanie po hrade, kedy sa viac zameriavame na obdobie adventu. V chráme v januári máme Trojkráľový koncert, na ktorý si vždy pozývame slovenské ľudové/folklórne, ktoré v hodinovom programe prinášajú nádherné piesne. Každoročne sa v chráme ešte na jeseň koná Katedrálny orgánový festival, kedy rôzny organisti aj zo zahraničia hrajú na unikátnom barokovom orgáne.

Kontakt

Mgr. Veronika Pleštinská, Phd.

Email: dieceznemuzeum@gmail.com

Telefón: 0903 982 802 (tel. pre návštevníkov a informácie: 0910 842 991 );

  https://www.facebook.com/nitrianskyhrad
  https://www.instagram.com/nitrianskyhrad/