Považská Bystrica

Považský hrad

Informácie

Plánovaná návšteva hradu počas projektu je pondelok 2.8.2021 (dátum sa môže zmeniť pre nepriaznivé počasie).

O HRADE:

Hrad stojí na bradle vo výške 497 m.n.m. Počiatky osídlenia hradného kopca siahajú podľa archeologických nálezov do obdobia púchovskej kultúry. Na hradnom vrchu bola tiež nájdená keltská minca. V staršej literatúre sa uvádza nedoložený vznik hradu 1128. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1316, kde sa spomína ako castrum Bestruche, v držbe Matúša Čáka Trenčianskeho. Po Moháčskej bitke v roku 1526 bol hrad centrom lúpežných výbojov Jána a Rafaela Podmanických. Po ich smrti sa dostal do vlastníctva významného magnátskeho rodu Balašovcov, ktorým však čoskoro prestal vyhovovať a r. 1631 si na úpätí hradného kopca postavili kaštieľ Burg. Balašovci sa zaplietli do Vešeléniho povstania, vďaka čomu hrad cisárska armáda dobývala a poškodila. Neskôr bol poškodený aj počas Tököliho povstania. V roku 1698 hrad spustošili cisárske vojská. Hrad bol síce obnovený, no po výstavbe druhého kaštieľa na úpätí kopca pustol. Hrad páni na dobro opúšťajú v roku 1740. Neskôr, okolo roku 1750 (niektoré zdroje uvázajú i skorší dátum 1676) sa v Podhradí začína výstavba už spomenutého nového, rokokového kaštieľa. 15. januára 1858 o 8 hod. večer postihlo mesto a hrad zemetrasenie, pri ktorom sa údajne zrútila veža väznice. Na konci 19. storočia navštívil hrad aj významný Uhorský pamiatkár, rodák z Bratislavy József Könyöki a takto hrad zakreslil.

VÝSTUP:

Prístupová cesta od kostola.

PARKOVANIE:

V okolí kostola, pri kaštieli Burg.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Ohnisko na opekanie.

O HRAD SA STARÁ:

ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA OZ.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:
Noc hradov a zrúcanín, Novoročný výstup , Jánska vatra.

Kontakt

Miroslav Tichý

Email: tichy.miroslav@azet.sk

Telefón: 0949 240 188

  https://www.facebook.com/Zdru%C5%BEenie-hradu-Bystrica-220459777980637/