Zvolen

Pustý hrad nad Zvolenom

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v pondelok 19.7.2021

O HRADE:

Hrad patril medzi najdôležitejšie sídla kráľov Uhorska a od druhej polovice 12. storočia bol sídlom Zvolenskej župy. Hradný komplex so svojou rozlohou 4,7 ha patrí k najväčším hradom na území Slovenska. Veža na Dolnom hrade je jednou z najväčších rezidenčných stavieb v strednej Európe a v 13. storočí ju často navštevovali králi Uhorska z rodu Arpádovcov. V polovici 13. storočia bola doplnená o 0,7 ha veľké opevnené nádvorie. Horný hrad s rozlohou 3,5 ha bol sídlom županov. Medzi najvýznamnejších patrili Demeter a jeho synovec Donč z rodu Balašovcov. Ústrednou stavbou bola veža komitátneho hradu na najvyššej kóte hradného kopca. V polovici 13. storočia bola vybudovaná ďalšia vežová stavba v strede hradnej akropoly. Od polovice 13. storočia bolo dobudované hradné jadro v severnej časti Horného hradu oddelené od jeho zvyšku dvomi priečnymi hradbami. Ústrednou stavbou bol hradný palác v ktorom sa zachovali pôvodné omietky. Doplnený bol o ďalšie kamenné stavby a pomocou unikátneho vodovodného potrubia bola plnená do skaly vysekaná a tehlami obmurovaná hradná cisterna v jeho susedstve, ktorá je najväčšia na Slovensku. Výskumom v nej boli objavené drevené výrobky z posledného desaťročia 13. storočia, ktoré sú dokladom zručnosti stredovekých majstrov. Hrad upadá v období vojnových stretov medzi otcom Mateja Korvína – Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom. V závere 16. storočia tu bola vybudovaná drevená vartovka na ochranu pred Turkami.

VÝSTUP:

Peši po turistických chodníkoch, na bicykloch po značených cyklotrasách, invalidi majú možnosť ísť autom na povolenku od Lesného podniku mesta Zvolen.

PARKOVANIE:

Parkovanie pri Zimnom štadióne a na Haputke, veľkokapacitné - niekoľko desiatok miest, 40 minút od Dolného Pustého hradu po turistickom chodníku.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Bufet, amfiteáter, ohnisko na opekanie.

O HRAD SA STARÁ:

Mesto Zvolen.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:

Výstup na Pustý hrad, Kráľovská svadba na Pustom hrade.

Kontakt

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Email: beljak@ife.sk

Telefón: +421 902 925 642

  https://www.facebook.com/Pust%C3%BD-hrad-nad-Zvolenom-187167057792/