Šášovské Podhradie 

Hrad Šášov

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v stredu 14.7.2021.

O HRADE:

Zrúcaniny Šášovského hradu sa sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu zakončeného kruhovou baštou. Pred ňou sa nachádza prístupová cesta do hradu, ktorá tu viedla cez predhradie s malou baštou. Z hradu sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá časť, plná zaujímavých architektonických detailov.
Dominantné stavby tu predstavovali valcová veža pri vstupe na západnej strane a palác na východnej strane. Na podlhovastom nádvorí bola vykopaná kruhová cisterna ako jediný zdroj pitnej vody. So stavbou severného paláca súvisela i väčšia spotreba vody, a tak uprostred nádvoria vyhĺbili druhú cisternu. Konečné riešenie zásobovania vodou na Šášovskom hrade však predstavoval až trvalý zdroj - studňa v predhradí. Najvyššie položený gotický palác, ktorý tvorí základ horného hradu, bol často prestavovaný. Na dlhom úzkom vnútornom dvore boli rozmiestnené obytné budovy a na konci terasy na najvyššom mieste bol palác, zabezpečený neskôr trojhrannou vežou. Horný hrad sa zvažoval smerom od paláca k nádvoriu, ktoré uzatvárala veľká okrúhla bašta, chrániaca vstup do horného hradu. Pred ňou ležiace opevnené nádvorie lemovali obytné budovy na konci s okrúhlou strážnou vežou.
Hrad bol dobre opevnený aj v renesancii. Na šiji horského chrbta bolo priestranné dolné nádvorie, ktoré zabezpečovalo obranu goticko-renesančného horného hradu.

VÝSTUP:
Prístupová cesta z obce Šášovské Podhradie, odbočka pri expozícii Združenia na záchranu hradu Šášov.
PARKOVANIE:
Parkovanie v obci pod hradom - limitované. Neplatí sa parkovné.
MOŽNOSTI PRI HRADE:

Ohnisko na opekanie, expozícia pod hradom.

O HRAD SA STARÁ:
Združenie na záchranu hradu Šášov.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:
Šášovské hradné hry, Večer na hrade, Večer želaní, Predsilvestrovský beh na hrad.

 

 

Kontakt

Rastislav Uhrovič
Email: hradsasov@gmail.com
  www.facebook.com/hradsasov