Sklabinský Podzámok

Sklabiňa

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v piatok 30.7.2021.

O HRADE:

Hrad Sklabiňa bol od 14. storočia sídlom turčianskych županov, preto sa stal mocenským a administratívnym centrom Turčianskej stolice. Až do 18. storočia tu bol uložený župný archív a župná väznica. Za staviteľa hradu sa považuje magister rytier Donč na zač. 14. storočia. V 15. storočí d kráľa Žigmunda Luxemburského získal hrad do zálohy poľský rod Balických, kedy bol opevnený. Za éry kráľa Mateja Korvína, krátko po roku 1480 bola na hornom hrade vybudovaná gotická kaplnka. Po roku 1527 sa dedičnými majiteľmi a županmi stávajú Révayovci, ktorý celý hrad prebudovali opevnili. Obyvateľná dolná hradu, tzv. hradný kaštieľ z roku 1612, v ktorom boli sústredené vzácne zbierky, bola vypálená fašistami v roku 1944.

VÝSTUP:

Hrad je dostupný autom až k tesnej blízkosti odbočkou z asfaltovej cesty medzi obcami Sklabiňa a Sklabinský Podzámok, lesná cesta 700 m. Pešo neznačeným chodníkom z obce Sklabinský Podzámok približne 15 minút.

PARKOVANIE:

Parkovacie plochy nie sú špeciálne vyznačené, voľné parkovanie priamo pred hradom;, resp. na lúke v doline pri ceste alebo v Skl. Podzámku približne 1 km.

MOŽNOSTI PRI HRADE:
Ohnisko na opekanie, bufet.
O HRAD SA STARÁ:
Občianske združenie Donjon
VSTUP a VSTUPNÉ:

Základný okruh 3 €; hrad + múzeum 5 € (príjem zo vstupného a predaja suvenírov je použité na postupnú obnovu a udržiavanie hradu) Deti do 6 rokov zdarma. Fotografovanie pre súkromné účely je povolené zdarma, použitie dronu 10,- €, svadobné fotenie 30,- €, komerčné fotenie dohodou.

HRAD ORGANIZUJE:

Sklabinské hradné slávnosti, trad. pol. augusta (14. 8. 2021).

Kontakt

predseda OZ Michal Svateník

Email: ozdonjon@gmail.com

Telefón:  0905 483 367 (p. Svateník), 0904 469 154 (p. Eliáš)

  https://www.facebook.com/sklabinahrad/