Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča

Podujatie sa koná
17. júla 2021

Informácie

Plánovaná návšteva hradu počas projektu je piatok 17.7.2021 (dátum sa môže zmeniť pre nepriaznivé počasie)

O HRADE:

Z historického hľadiska bol hrad Ľupča centrom Ľupčianskeho hradného panstva, ktoré ležalo v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny. Hradný areál využívali ako sídlo uhorskí panovníci, popri pobytoch počas honov, ale aj na spravovanie krajiny spomedzi jeho múrov. Zároveň vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k zhodnocovaniu a využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov až po koniec 20. storočia, kedy sa jeho majiteľmi stali Železiarne Podbrezová, a. s. Komplex hodnôt, ktorý v súčasnosti hrad Ľupča nepochybne má, sa od roku 2002 prebiehajúcou obnovou ešte viac rozrastá, k čomu určite dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavrácajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

VÝSTUP:

Hrad Ľupča sa nachádza takmer v srdci Slovenska, 14 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno, v obci Slovenská Ľupča. Už z diaľky sa honosne týči neprehliadnuteľná hradná stavba. Hrad je ľahko prístupný prostredníctvom cesty 1. triedy s legendárnym označením 66. Výborné je spojenie z hlavného mesta diaľnicou priamo do Banskej Bystrice a prínosom je aj blízkosť letiska Sliač. Počas teplejších dní je hrad prístupný z neďalekej lodenice Mlynčok na rieke Hron. K hradu vedie úzka asfaltová prístupová komunikácia pre motorové dopravné prostriedky a niekoľko historických ciest a chodníkov z rôznou náročnosťou stúpania.

PARKOVANIE:

V priamej blízkosti hradu sa nachádza parkovisko s kapacitou 30 miest. Možnosti parkovania sú aj pod hradným kopcom priamo v obci S. Ľupča. Parkovanie je bezplatné.

MOŽNOSTI PRI HRADE:
Bufet, ktorý prevádzkuje miestna farma rodiny Hiadlovských, ktorá ponúka svoje produkty najmä ich chýrny lepenec.
O HRAD SA STARÁ:

Železiarne Podbrezová a.s.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník TU

HRAD ORGANIZUJE:

Každoročne sme spoluorganizoval festival stredovekej hudby pod názvom Hradné Huky. Hrad najvyššiu návštevnosť dosahuje počas remeselného Turíčneho jarmoku, ktorý prebieha v obci pod hradom.

Kontakt

Mgr. Vladimír Homola

Email: homola@zelpo.sk

Telefón: 0903518603

  https://www.facebook.com/hradlupca
  https://www.instagram.com/hradlupca/