Šiatorská Bukovinka 

Šomoška

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v sobotu 17.7.2021.

Viac o hrade objavíme počas našej cesty po Slovensku. Máte sa na čo tešiť :)

Kontakt