Spišské podhradie

Spišský Hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v nedeľu 25.7.2021.

O HRADE:

Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatku 13. storočia. Už koncom 13. sto- ročia mal hrad takmer dnešnú rozlohu. Prvá priama písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 1214. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov a Anjouovcov. V roku 1464 prešiel do rúk Imricha Zápoľského, dedičného spišského župana. Ten, spolu s bratom Štefanom, prestaval hrad z vojenskej pevnosti na gotické šľachtické sídlo. Zápoľskovci vlastnili hrad do roku 1528. V roku 1531 ho panovník daroval Alexiovi Thurzovi. Za Thurzovcov bol hrad prestavaný na pohodlnejšie renesančné panské sídlo. V roku 1636 prešiel hrad do rúk rodu Csákyovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1949. Aj oni prestavovali hrad podľa dobových potrieb a svojho vkusu. Postupne sa vysťahovali do okolitých kaštieľov a hrad slúžil ako sídlo vojenskej posádky. Postupne chátral až v roku 1780 podľahol ničivému požiaru a odvtedy stratil svoj význam. Spišský hrad bol v roku 1993 zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

VÝSTUP:

Spišský hrad je prístupný zo strany obce Žehra – parkovisko zdarma, výstup na hrad asi 5 min a zo strany mesta Spišské Podhradie, výstup na hrad z parkoviska asi 35 min. Autobusové spojenie do Spišského Podhradia: regionálne, diaľkové i medzinárodné linky. Vlakové spojenie: z trate Košice – Bratislava, prestupná stanica Spišské Vlachy,( Spišské Vlachy – Spišské Podhradie).

PARKOVANIE:

Spišský hrad je prístupný zo strany obce Žehra – parkovisko zdarma, výstup na hrad asi 5 min a zo strany mesta Spišské Podhradie, výstup na hrad z parkoviska asi 35 min.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Bufet, kaviareň.

O HRAD SA STARÁ:
Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum v Levoči.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:
Leto na hrade (divadelné piatky/hudba z hradu/detské nedele).

 

Kontakt

PhDr. Dáša Uhračeková Pavúková

Email: dasa.pavukova@snm.sk

Telefón: 09185809652

  https://www.facebook.com/spisskyhradsk
  bbbhttps://www.instagram.com/spisskyhrad_official/