Štítnik

Vodný hrad Štítnik

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v utorok 20.7.2021

O HRADE:

Pôvodne nížinný vodný hrad stojí v údolí potoka Štítnik na okraji Slovenského krasu v južnej časti obce Štítnik na Teplickej ulici 213 v nadmorskej výške 283m. Bol postavený na začiatku 15.storočia. Postavili ho Štítnický Bebekovci po roku 1432. Bol situovaný do močaristého terénu s vodnými priekopami. Hrad je Národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963. Stojí v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: • Opevnenie hradu. Vybudované bolo v renesancii v 16.storočí. Upravované bolo v 17.storočí, začiatkom 19.storočia a v 3.tretine 19.storočia. • Hospodárske stavby. Postavené boli v 15.storočí. Prevláda klasicistický štýl. Upravované boli v 1.polovici 19.storočia. Majú dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, sú jednopodlažné. • Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou bol vybudovaný v 19.storočí. Upravovaný bol v 20.storočí.  Kaštieľ. V roku 2016 po vzájomnom vyrovnaní a dohodnutí s Košickým samosprávnym krajom prechádza areál hradu s parkom do vlastníctva obce Štítnik a po prvýkrát v histórii sa v auguste 2016 uskutočnili hradné hry a areál hradu bol sprístupnený verejnosti. Povesti a legendy Bebekovci Bebekovci podľa povesti odvodzovali svoj pôvod od pastierov. Jeden z nich pri pasení natrafil na ložisko vzácnych rúd. Na radu svojej ženy, krásnej Idy, ligotavé hrudy ponúkol kráľovi a vypýtal si za ne povolenie postaviť si sedem košiarov. Rod Bebekovcov v čase svojej najväčšej moci na začiatku 16.storočia vlastnil sedem hradov /medzi nimi i Štítnik/, z ktorých za najvýznamnejší považoval Krásnu Hôrku.

VÝSTUP:
Existujú dve možnosti vstupu do objektu, ktorý sa nachádza na nížine.
PARKOVANIE:
Námestie 1. mája , parkovanie zdarma, vzdialenosť od hradu je cca 200 m
MOŽNOSTI PRI HRADE:

Ohnisko na opekanie.

O HRAD SA STARÁ:

Obec Štítnik.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:

Štítnické hradné hry.

 

Kontakt

Margita Vilimová

Email: obecnyurad@obecstitnik.sk

Telefón: 0907924762

  https://www.facebook.com/Obec-%C5%A0t%C3%ADtnik-100220601586403/