Topolčany

Zámok Topoľčianky

Informácie

Zámok sme počas našej cesty navštívili v utorok 13.7.2021.

O HRADE:

V 13. až 16.storočí bol zámok protitureckou pevnosťou s nárožnými baštami. V 16. storočí prestavali pevnosť vtedajší majitelia zámku gróf Ladislav Rákoczi s manželkou Alžbetou v renesančnom štýle. Súčasne sa z jednej z nárožných bášt stala zámocká kaplnka, v ktorej sa každoročne od r. 1686 konávajú púte na počesť Panny Márie Karmelskej.
Južné krídlo dostaval v rokoch 1818 – 1825 ďalší majiteľ zámku gróf Ján Keglevič, ktorý v tom čase zastával významnú funkciu hlavného tekovského župana. Toto klasicistické krídlo kaštieľa sa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku.Necelé dve desaťročia boli majiteľmi Zámku arcivojvoda Jozef August Habsburg s manželkou arcivojvodkyňou Augustou, vnučkou cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi.
Po vzniku 1. ČSR sa zámok stal letným sídlom prezidentov republiky. Pravidelne chodieval na dvojmesačné pobyty prezident T.G. Masaryk až do r. 1933. Na zámok chodievali aj ďalší prezidenti: E, Beneš, J. Tiso, K. Gottwald, A. Zápotocký, A. Novotný.
Pre svoju krásu, historickú a umeleckú hodnotu bol zámok v Topoľčiankach v r. 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

VÝSTUP:

Pešo, autom, bicyklom, autobusom.

PARKOVANIE:

Približne 200m od zámku, parkovisko je bezplatné, cca 40 parkovacích miest.

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Reštaurácia, hotel, detské ihrisko.

O HRAD SA STARÁ:
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:

Valentínsky ples, Kultúrne leto, Halloween na zámku, Vianočné trhy.

Kontakt

Email: veduci@zamoktopolcianky.sk

Telefón: 0917 634 383

  https://www.facebook.com/zamoktopolcianky.sk
  https://www.instagram.com/zamok.topolcianky/