Trenčín

Trenčiansky Hrad

Informácie

Plánovaná návšteva hradu počas projektu je streda 4.8.2021 (dátum sa môže zmeniť pre nepriaznivé počasie).

O HRADE:

Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

VÝSTUP:

Hlavný vstup (od centra), Južné opevnenie (brezina).

PARKOVANIE:

plaváreň - zadarmo - 1300m ul. Palackého parkovací dom - 1€/h, ul. Palackého - 2€/h - 750-900m lesopark Brezina pri hoteli Veverica - zadarmo

MOŽNOSTI PRI HRADE:

Kaviareň, amfiteáter.

O HRAD SA STARÁ:

Trenčianske múzeum.

VSTUP a VSTUPNÉ:

Aktuálny cenník na TU

HRAD ORGANIZUJE:
Sokoliari, nočné prehliadky, šermiarske vystúpenia, krampus, výstavy.

Kontakt

Email: hrad@muzeumtn.sk

Telefón: 0901 918 825

  https://www.facebook.com/TrencianskyHrad/