Turňa nad Bodvou

Turniansky Hrad

Informácie

Hrad sme počas našej cesty navštívili v utorok 20.7.2021

O HRADE:

Samotný výstup na hrad je zaujímavý. Hrad sa nachádza na hradnom kopci- národnej prírodnej rezervácii, kde je výskyt veľkého množstva teplomilnej flóry a fauny (Rumenica turnianska...). Pôvodná cesta v skalnom podloží so zachovanými hlbokými koľajami po kolesách vozov je tiež raritou... Hrad sa nachádza 375 m n.m. Medzi najznámejšie rody, ktoré ho vlastnili patria Tornayovci, Bebekovci, Zápoľský, Keglevichovci. V roku 1685 ho dal zbúrať kráľ Leopold I. V roku 2015 vzniklo OZ Castrum Thorna, ktoré sa do dnešného dňa snaží hrad obnoviť, zakonzervovať. V roku 2019 sa začalo s opravnými prácami a prvou časťou hradu kde sa murovalo bol severný portál južnej bašty. V roku 2020 sa práce pokračovali na východnom paláci, v severnej hospodárskej budove a na bastióne. Toho roku je v pláne pokračovať v začatých prácach.

VÝSTUP:

Turistickým chodníkom smerom od obce Turňa nad Bodvou a dá sa aj po žltej značke z obce Háj.

PARKOVANIE:

Parkovať sa dá pri Reštaurácii pod hradom, alebo od obce je zriadené nové parkovisko parkovanie je momentálne bezplatné z parkoviska ku hradu je vzdialenosť je cca 1400m, 45 minút.

MOŽNOSTI PRI HRADE:
Pekný výhľad do okolia, oddych na lúke, pod prístreškom úkryt pred slnkom a dažďom.
O HRAD SA STARÁ:
Občianske združenie Castrum Thorna.
VSTUP a VSTUPNÉ:

Dobrovoľný príspevok.

HRAD ORGANIZUJE:
Novoročný výstup na hrad, Noc hradov a zrúcanín.

Kontakt

Helena Mackovjaková

Email: castrumthorna@gmail.com

Telefón: 0907765338

  https://www.facebook.com/castrumthorna/
  https://www.instagram.com/castrumthorna/