Sivý vlk

Adam Rehák

Čomu sa Adam venuje?

Môj profesionálny príbeh nie je ničím výnimočný. Som vyštudovaný regionálny geograf, už počas vysokej školy som sa zamestnal ako asistent europoslanca a založil občianske združenie so zameraním na životné prostredie. V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent poslanca NR SR a angažujem sa ako občiansky aktivista, predseda OZ a člen Komisie pre ekológiu a ŽP v meste Dubnica nad Váhom.

Adam Rehák

Ešte pár slov o ňom.

Môj osobný príbeh a blízky vzťah k prírode sa začal písať už počas detstva. S rodičmi sme chodievali na turistiky a dlhé roky som chodil na skauting. V 18. rokoch som prešiel celú Cestu hrdinov SNP, najdlhšiu turistickú magistrálu, od východu na západ za 28 dní. Neskôr sme prostredníctvom občianskeho združenia Sivý vlk, o.z. chceli vytvárať inovatívne a zelené projekty v našom okolí a viesť mladých ku láske k prírode a enviro vzdelávaniu a osvete. Dokončili sme niekoľko projektov, napr. moderný a interaktívny projekt Náučný chodník Dubnickým chotárom. V súčasnosti pripravujeme niekoľko ďalších, napr. Revitalizáciu koryta Prvej studničky a pod.

Adam Rehák
Dôvod prečo je v projekte?

Pretože ma oslovil môj dlhoročný priateľ Juraj, o ktorom viem, že robí skvelú prácu. Takisto si veľmi vážim prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré na Slovensku máme. Sú to skutočné POKLADY. Tiež dúfam, že môj príbeh môže inšpirovať ďalších mladých ľudí angažovať sa a zlepšovať naše životné prostredie.