Lingolandia

Anna Rybovičová

Čomu sa Anna venuje?

Profesionálny príbeh začal štúdiom na Masarykovej univerzite v odbore financie, ktorým sa od ukončenia školy ešte stále venujem. Financie sú zaujímavým odborom, ale nehmotným a s dlhým čakaním na výsledok a spokojnosť klienta. Preto som mala potrebu si toto nehmotné odvetvie kompenzovať niečim tvorivým, hmotným a prinášajúcim radosť hneď. A tak vznikol nápad na vytvorenie spoločenskej hry Lingolandia. Príbeh Lingolandie sa začal odvíjať už pred pár rokmi, kedy nápad vytvorenia spoločenskej hry zameranej na rozvíjanie slovnej zásoby, fantázie a kritického myslenia vznikol v mojej hlave. Keďže ja nie som výtvarne nadaná, trvalo dlho, kým som našla Ninu, s ktorou sme si sadli a pochopili sa bez zbytočných dlhých obkecov. Mojim krédom je nechať voľné pole odborníkovi v jeho oblasti, tak ani ja som Nine Šefčíkovej, veľmi šikovnej ilustrátorke a grafičke nezasahovala do jej ilustrácií, iba som zadala témy. Lingolandiu sa nám podarilo vydať koncom minulého roka. Úprimne musím priznať, že som rada, že Lingolandia nám otvára nové možnosti a ukazuje cestu ako byť užitočný. Aj vďaka Lingolandii sme sa stretli s Jankou Helíkovou z OZ Umenie počuť a spoločne sme začali pracovať na ďalších výzvach.

Anna Rybovičová

Ešte pár slov o nej.

Som matkou dvoch detí, žijem v malom mestečku Stará Ľubovňa a pokladám sa za aktívnu osobu plnú nápadov. Mojim osobným krédom je, že všetko sa dá, keď sa chce a tým sa celkom často riadim. Mám rada výzvy, rada skúšam nové veci a rada uvádzam do života nové nápady a posúvam svoje hranice. Medzi moje asi najvýraznejšie osobnostné črty patrí tvrdohlavosť a ambicióznosť, rada spoznávam nových ľudí, rada a celkom dosť veľa rozprávam.

Anna Rybovičová
Dôvod prečo je v projekte?

Pretože sa mi páči myšlienka projektu a sú mi svojim myslením a nadšením sympatickí ľudia, ktorí za touto myšlienkou stoja.