Životológia

Henrieta Holúbeková

Čomu sa Henika venuje?

Celý čas som aktívne budovala svoje know how:
Načítala som tisícky kníh, absolvovala som stovky kurzov počas mojej vyše 25 – ročnej praxe som odovzdala svoje vedomosti tisíckam ľudí.

Vyskúšala som aké je mať vlastnú živnosť, prácu v štátnej správe, verejnej správe, v súkromnej firme aj v neziskovke.

Vyše 25 rokov som popri práci realizovala tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií a celkovej odolnosti voči vonkajším podmienkam. Spolu s Dušanom Matuškom a Gabikou Čepičanovou sme vytvorili v roku 2014 prvých 10 lekcií tohto vzdelávacieho programu u nás na Slovensku a následne sa rozšíril aj v zahraničí.

Spolu s Teen mentormi Životológie sme sa stali prvými priekopníkmi v implementácii neformálnych techník a metód vzdelávania do formálneho školského systému na Slovensku.

Za posledných 7 rokov, bol tento program predstavený na odborných konferenciách a mládežníckych výmenných programoch v Taliansku, Belgicku, Fínsku, Estónsku, Litve, Poľsku, Maďarsku, Španielsku, Rumunsku, Grécku, na Cypre, na ostrove Reunion, a vzdelávanie touto formou si na vlastnej skúsenosti zažili zástupcovia vlád a odborníkov v oblasti práce s mládežou doteraz z viac ako 125 krajín sveta.

Za ich pomoci sme vytvorili koncept, ktorý je aplikovateľný vo všetkých oblastiach života. Na všetky druhy vzdelávania. Je jednoduchý hravý, vysoko účinný. Otestovala som ho vo firmách, súkromných aj štátnych organizáciách, na seminároch a kurzoch organizovaných pre dospelú laickú aj odbornú verejnosť. Vďaka tomu,je Životológia aplikovateľná pre deti, mládež aj dospelých. Je potrebné však prihliadať na použitie vhodných metód a foriem pre každú vekovú kategóriu.

Henrieta Holúbeková

Ešte pár slov o nej.

Dva týždne po mojom narodení mi zomrela moja mama.

Na strednej som sa tak vášnivo zamilovala do prvej lásky, že som maturovala s mojím prvorodeným synom už v brušku. V jednom momente života som zrazu bola manželkou, matkou, zamestnankyňou v mojej prvej práci.

Do toho som sa rozhodla študovať na vysokej škole, odbor andragogika, ktorý jasne nasmeroval môj profesný život a to ako mentorka a lektorka pre mládež a dospelých.

Po 14 rokoch manželstva s troma deťmi prišiel rozvod, do toho diagnóza môjho najmladšieho syna – epilepsia. Domček z karát sa zrútil a ja som začínala od nuly. Nanovo, s nejasnými vyhliadkami, psychicky zlomená, chorá, ubolená. Našťastie syn z tejto choroby vyrástol a dnes je z neho silný zdravý mladý teenager.

 
 
Henrieta Holúbeková
Dôvod prečo je v projekte?

Milujem históriu našej krajiny, milujem turistiku, objavovanie príbytkov panovníkov, ktorí žili v našej krajine a veľmi rada preklápam fakty z ich minulosti do našej súčasnosti.