Nutricionistka

Ivana Kachútová

Čomu sa Ivka venuje?

Vede o výžive sa venuje teoreticky aj prakticky viac ako 9 rokov. Takmer 6 rokov študovala vedu o výžive (Nutritional Science) v zahraničí na Viedenskej Univerzite v Rakúsku, kde získala titul BSc (Nutritional Science) a MSc (Public Helath Nutrition). Aktuálne pôsobí ako doktorandka na LFUK v Bratislave, kde sa venuje výskumu vzťahu výživy a chronických neprenosných ochorení a obzvlášť obezity. Už počas štúdia pôsobila vo výskumných centrách vo Viedni ako aj v NGO organizáciach venujúcich sa prevencii a podpore zdravia aj pomocou úpravy výživy ako napríklad v Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition vo Viedni v Rakúsku, ako aj vo WHO – World Helath Organization Kancelárii na Slovensku. V roku 2017 založila svoju nutričnú poradňu – Nutricionistka, kde poskytuje výživové poradenstvo najmä pri poruchách príjmu potravy (PPP), v rámci prevencie ochorení, pri zistených rizikových faktoroch ochorení ako je napríklad zvýšený cholesterol či tlak, pri nadváhe a obezite, pri potravinových intoleranciách a taktiež všetkým tým, ktorí potrebujú opäť uzavrieť s jedlom prímerie po kolotoči chudnutia, diét a stravovacích trendoch. Spolupracovala ako výživová poradkyňa s viacerými klinikami v Bratislave a to s klinikou Medante ako aj s Ambulanciou klinickej výživy – AKV. Aktuálne spolupracuje s klinikou Premedix a ambulanciou Nedelene ako aj s pedopsychiatrami a všeobecnými lekármi. Je spoluautorka 3 populárno-náučných kníh o výžive v spolupráci s AKV a autorka desiatok textov v tlačených ako aj online médiách. Taktiež je autorka a spoluautorka odborných vedeckých článkov a spoluautorka učebnice Hygiena pre medikov. Je odborná garantka viacerých projektov. Projektu Skutočne zdravá škola, vrámci ktorého pracuje spolu s úžasným tímom na zlepšení stravovania detí a mládeže na Slovensku. Projektu Zdravé bruško, vrámci ktorého analyzuje ako aj pripomienkuje jedálničky pre deti v škôlkach. A v neposlednom rade, jej srdcovej záležitosti, projektu Chuť žiť, v rámci ktorého sa venuje prevencii a podpore pri poruchách príjmu potravy, kde pôsobí aj ako nutričná poradkyňa v nutričnej poradni Chuť žiť, kde každo-týždenne poskytuje spolu s kolegyňami bezplatné výživové poradenstvo pacientom s PPP a ich rodinám. Je členkou pracovných skupín na Ministerstve školstva ako aj na Ministerstve zdravotníctva.

Ivana Kachútová

Ešte pár slov o nej.

V osobnom živote som najmä mama nášho dvojročáka, avšak keď zaspí alebo je s manželom, tak sa venujem mojej vášni – vede o výžive :) Som nutričná vedkyňa, PhD kandidátka skúmajúca vzťah výživy a chronických neprenosných ochorení na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského so snom využiť svoje odborné znalosti a preventívnu silu správnej výživy na zlepšenie zdravia všetkým :) Jedným z mojich aktuálnych snov a cieľov vrámci výživy je zlepšiť stravovanie detí a mládeže spolu s úžasným tímom z projektu Skutočne zdravá škola.

 
 
Ivana Kachútová
Dôvod prečo je v projekte?

Páčia sa mi myšlienky projektu, prepojenie kultúrneho bohatstva Slovenska – našich hradov a zámkov a príbehov zaujímavých osobností a projektov Slovenska. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou! :)