Hemisféra

Ján Kožlej

Čomu sa Ján venuje?

Som CEO a spolumajiteľ spoločnosti Hemisféra, kde som pred 4 rokmi začal ako lektor kurzov GameCraft, ktoré sa venujú učeniu deti tvorby hier. Počas môjho pôsobenia vo firme sme ponuku vzdelávania rozšírili aj na tínedžerov a dospelých tak, aby mal príležitosť sa v tejto oblasti vzdelávať každý, kto chce. Aktuálne plánujeme expanziu prezenčných kurzov aj do ďalších slovenských regiónov tak, aby bolo toto vzdelávanie prostredníctvom gamifikácie dostupné pre čo najväčší počet detí a zaujala ich informatika.

Ján Kožlej

Ešte pár slov o ňom.

Vždy ma bavila informatika a špeciálne tvorba hier, kvôli čomu som sa učil programovať aj sám, mimo školy. Keď som vytvoril prvé prototypy hier a prišli aj prvé komerčné zákazky, tak ma to bavilo ešte viac, no potom ma zlákalo vzdelávanie v tejto oblasti prostredníctvom spoločnosti Hemisféra. Z FIITky som prešiel na PdF TRUNI, kde som sa venoval štúdiu učiteľstva 5 rokov, no do formálneho vzdelávania po získani titulu som nepokračoval. Tomu sa chcem venovať naplno, no vo vlastnej réžii prostredníctvom Hemisféry, kde ma zaujala a udržala hlavne myšlienka gamifikácie vzdelávania, ktorej sa snažím naplno venovať.

 
Ján Kožlej
Dôvod prečo je v projekte?

Uprímnou odpoveďou asi bude, že ma oslovil Šimuraj, takže to áno bolo automatické a viac o projekte som sa začal dozvedať až potom. Nakoľko som fanúšikom stredovekých RTS hier, v ktorých sú hrady neoddeliteľnou súčasťou, tak sa ich v nejakej miere snažím navštevovať odmalička a projekt, ktorý predstaví taký počet hradov na Slovensku o ktorom som netušil, že tu sú je pre mňa veľmi pozitívny a teším sa, že ich niekto opäť dostane do pozornosti ľudí.