Jana Petríková

Čomu sa Jana venuje

Po ukončení VŠ (EF UMB, odbor manažment marketing) som pracovala 12 rokov ako brand manager v obchodnej spoločnosti. Potom som bola 5 rokov na plný úväzok mamou. Po tomto období som nastúpila do inkasnej spoločnosti a po ďalších takmer 2 rokoch som začala pracovať pre OZ v Detskej nemocnici. Takmer súbežne som sa zamestnala aj v samotnej nemocnici a som tu dodnes. Prostredníctvom OZ Priatelia Detskej nemocnice sa snažíme o to, aby deti zabudli, že sú v nemocnici. Okrem spolupodieľania sa na vytváraní modernejšej a krajšej detskej nemocnice, zabezpečujeme pre deti darčeky na MDD, Mikuláša, Vianoce, organizujeme program na voľnočasové aktivity detí v nemocnici, spolufinancujeme zakúpenie potrebného prístrojového vybavenia, vytvárame krajšie a útulnejšie prostredie pre deti aj ich rodičov. Aktuálne pracujeme na projekte Dáš to! – aby deti zvládali liečbu s úsmevom. Ide o edukatívno–informačný projekt orientovaný na detských pacientov, aj ich rodičov. Cieľom je pripraviť dieťa / rodiča na lepšie zvládnutie náročných lekárskych zákrokov v celkovej anestézii.

Jana Petríková

Ešte pár slov o nej

Som mamou 3 detí a s deťmi má človek zrazu iný pohľad na svet. Podarilo sa mi spojiť moju profesionálnu kariéru s „potrebou“ byť nápomocná veciam, ktoré bežný systém nerieši. Robím všetko pre to, aby som napravila trhliny a pomohla správnym veciam uzrieť svetlo sveta. Okrem toho veľmi rada cestujem a s rodinou objavujem nové veci.

Jana Petríková
Dôvod prečo je v projekte?

Pretože mi tento projekt dáva zmysel. Má ušľachtilý cieľ a spája veľa skvelých ľudí. Je príkladom toho, ako sa veci dajú riešiť, keď sa chce. Je náučný, zábavný, rôznorodý, … Juri a jeho tím odvádzajú skvelú prácu. Sú pre mňa inšpiráciou.