Jozef Vydrnák

Čomu sa Jozef venuje?

Narodil sa 27. marca 1961 v Trenčíne. Súkromne študoval u akad. maliara M. Sučanského v Trenčíne (1971 – 1977). Absolvoval štúdium na SVŠT v Bratislave (1985) a na VŠVU – Oddelenie grafického dizajnu u prof. Ľ. Longauera, akad. mal. (2000). Profesionálne sa venuje maľbe, kresbe, voľnej a úžitkovej grafike, exlibris, ilustráciám a knižným úpravám, typografii, realizáciám v architektúre (navrhol a spolurealizoval výtvarnú výzdobu novostavby Kostola sv. Jozefa Robotníka (2005, 2006) a Kaplnky Premenenia Pána na Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici (2008); Gazdovstva Uhliská v Nemšovej – Trenčianskej Závade (2010); evanj. a. v. Kostola sv. Trojice v Novej Dubnici (2015); pre predsieň diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Skalke pri Trenčíne výtvarne navrhol dve monumentálne sklené tabule s témou Maurovej legendy približujúcej život oboch svätcoch (2016); v roku 2020 na fasáde novostavby fary v Trenčianskej Teplej realizoval monumentálne motívy evanjelistov: sv. Matúša a sv. Jána a autorský kríž. Vytvoril pamätnú tabuľu zakladateľa Novej Dubnice prof. arch. J. Krohu (2007). Takmer dve desaťročia spolupracuje s historikom a teoretikom umenia PhDr. Mariánom Kvasničkom, s ktorým usporiadal viacero autorských výstavných projektov. Venuje sa i esejistickej tvorbe, píše sprievodné texty do katalógov a k otvoreniu výstav. Je autorom práce Osobná teória tvorby a hodnotenia diela EnergArtS (1995 – 2001, 2003). Vystavuje samostatne (od roku 1991 na 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí – ČR, Poľsko, Francúzsko, Maďarsko…) i na spoločných výstavách (od roku 1991 svoje satirické a voľné kresby, maľby, voľné a úžitkové grafiky predstavil na viac ako 100 kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí – Novi Sad, Ancona, Bruggy, Istanbul, Washington D.C., Arkansas – Meadowcreek, Hannover, Sao Paolo, Piracicaba, Motta di Livenza, Ankara, Osaka, Kóbe, Soul, Varšava, Praha, Oostende, Santa Cruz de Tenerife, Marchegg, Vicenza, Marostica, Saint Just le Martel…). Zúčastnil sa na výtvarných sympóziách v Maďarsku, Poľsku, ČR a na Slovensku. Je spoluzakladateľom a koordinátorom výtvarnej časti medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA. Získal viaceré ocenenia: Hlavnú cenu na festivale humoru a satiry Kremnické gagy (1996), zastúpenie v kolekcii diel Slovenskej únie karikaturistov (SUK) na celosvetovom festivale kresleného humoru a satiry v Ankare (1997) a zastúpenie v kolekcii diel SUK, ktorá na celosvetovom festivale kresleného humoru a satiry v Saint Just le Martel získala za túto kolekciu Hlavnú cenu – Veľkú ceruzku (1999); Za autorský knižný projekt Grafické rovnice na vytváranie hybridných tvarov písma mu bola udelená Cenu za typografiu a tvorbu písma na medzinárodnom Bienále knižného umenia v Martine (2001). Za prínos kresťanských hodnôt do slovenského výtvarného umenia sa v roku 2017 stal laureátom Ceny Fra Angelica. Jeho diela sa nachádzajú v galériách (Banská Štiavnica, Martin, Dolný Kubín, Trenčín, Békéscsaba a Vác (HU), Otrokovice a Uherské Hradiště (ČR) i súkromných zbierkach (SR, Maďarsko, USA, Francúzsko, Švajčiarsko, Poľsko, ČR, Japonsko, India, Veľká Británia). Spolupracuje na projektoch Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne – ilustroval monografie i zborníky prác členov literárneho klubu Omega. V rámci knižničných, regionálnych či celoslovenských aktivít dlhodobo spolupracuje so spisovateľom Rudolfom Dobiášom. Aktívne spolupracuje so Združením výtvarníkov pri TNOS. Je odborným garantom a kurátorom výstav, porotcom na súťažiach a lektorom tvorivých podujatí. Pôsobí ako člen Poradného zboru Národného osvetového centra v Bratislave pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu a ako člen Výtvarnej sekcie Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS). Je spoluzakladateľom Slovenskej únie karikaturistov, členom Spolku výtvarníkov Slovenska, Združenia grafikov Slovenska, Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a neformálneho združenia trenčianskych výtvarníkov 6+1.

Jozef Vydrnák

Ešte pár slov o ňom.

Ženatý od roku 1984, manželka Danka, synovia Matúš (1984), Michal (1989)

Jozef Vydrnák
Dôvod prečo je v projekte?

Podporiť projekt