Jozef Žatko

Čomu sa Jožko venuje?:

Po 7 rokoch na školách v zahraničí som sa vrátil do Ostratíc, podnikám na rodinnej farme, opravujeme bielické skleníky, pomáham pri založení školy pronea a obdivujem moderné technológie v poľnohospodárstve.

Jožkov príbeh si môžete vypočuť na zámku Topoľčianky v utorok 13.7.2021 od 17:00

Jozef Žatko
Dôvod prečo je v projekte

Lebo tím Za Pokladmi SLOVENSKA budujú druhú cestu SNP