Lucia Benková

Čomu sa Lucka venuje?

Som autorkou edukačných kníh Úsmev na dobrú noc a Paleta života zajačika Čudovačika.

Publikácie odporúčajú viacerí lekári ako pomôcku na podporu rozvoja emocionálnej inteligencie u detí predškolského veku a na podporu emocionálneho prepojenia detí s prírodou. Za doterajšiu tvorbu som získalačestné uznanie udelené OZ Benedikt „Zlaté pero Ladislava Ťažkého“ za originálnu tvorbu vo výchovno–vzdelávacej oblasti pre deti a rodičov“.

Lucia Benková

Dôvod prečo je v projekte?

V projekte Za Pokladmi Slovenska vidím veľký potenciál vo zviditeľnení nášho krásneho Slovenska, čo môže byť prínosom v mnohých oblastiach nielen pre jednotlivcov, ale aj pre spoločnosť. Myšlienka predstaviť 101 skutočných Pokladov Slovenska v spojení so šírením osvety zdravého životného štýlu, ekológie, či na pomoc druhým, prinesie ľudom možnosť pozrieť sa na svet inými, radostnými očami priamo na tých najkrajších miestach Slovenska.

Sama som vášnivou cestovateľkou a s rodinou absolvujeme často výlety po Slovensku. Projektu sa úprimne teším a prajem veľa úspechov.