Marcel Páleš

Marcel Páleš

Čomu sa Marcel venuje

Marcel Páleš (1986) debutoval dobrodružným románom „Keď slnko nezapadá“ (2010). Pokračoval básnickými zbierkami „Veľký tresk a malá treska“ (2013) a „Zhrnuté zo stola“ (2018), ale aj životopisnou novelou o boji s rakovinou mladého dievčaťa „Malý príbeh veľkej nádeje“ (2014). Zostavil výber z tvorby členov literárneho zoskupenia Generácia Nula v knihách „Nula“ (2011) a „Okrôchaný topier“ (2020). V spoluautorstve s Michalom Várošíkom vydal poviedkovú knihu „Rovno v tráve“ (2016). Je členom redakčnej rady Orla tatranského, ktorá sa venuje tvorbe mladých, tiež autor a zakladajúci člen literárneho zoskupenia Generácia Nula, organizátor literárno-hudobných podujatí v Banskej Bystrici, zakladateľ a hlavný organizátor multižánrového festivalu SLOVOMfest. Pôsobí ako člen porôt v recitátorských súťažiach, v literárnych súťažiach či prehliadky učiteľskej tvorivosti Chalupkovo Brezno. Napísal tri prozaické príbehy, ktoré sa stali literárnym východiskom v projekte „Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children“ (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Univerzite Mateja Bela. Štúdium ukončil rigoróznou skúškou, pričom sa zameral na metódu filozofovania s deťmi. V magisterskom štúdiu sa stal držiteľom ocenenia Cena rektorky UMB. Pracuje v RTVS ako dramaturg, tiež ako redaktor a moderátor Rádia Regina Stred. Externe pôsobí ako pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku na Katedre žurnalistiky. Je členom literárneho klubu Litera 2 a členom Spolku slovenských spisovateľov. Pochádza z Poltára, žije a pôsobí v Banskej Bystrici. Je ženatý, má jedného syna.

Marcel Páleš
Dôvod prečo je v projekte?

Lebo ide o originálny rozmer zachovania histórie, rozvíjania hodnôt a spájania ľudí.