Didaktické reflektívne komunity

Martin Brestovanský

Čomu sa Martin venuje?

Od roku 2007 pôsobím na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Som VŠ učiteľ, vedec a autor približne 70 odborných publikácií zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov, rozvojové potreby škôl, výchovu charakteru a pedagogiku zážitku. Medzi najčerstvejšie kúsky patria monografie Prosociálne morálne uvažovanie (2020), Zuzana a jej škola: príbeh o profesijnej učiacej sa komunite (2020); Hodnoty, vzťahy a škola (2019) a štúdie v kvalitných vedeckých časopisoch.
Momentálne vediem projekt KEGA – Didaktické reflektívne komunity, zameraný na posilňovanie potenciálu vedenia škôl a učiteľov dôsledne reflektovať a skvalitňovať vlastnú vyučovaciu prax.
Spoluzakladal som Fórum proaktívnych škôl, medzinárodnú neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je sieťovať sebarozvíjajúce sa školy a umožňovať im precízne pozorovanie, analýzu a implementáciu kvalitných didaktických dizajnov. Bol som tiež pri zrode Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV), ktorá je v súčasnosti významným partnerom MŠ SR a ŠPÚ pri diskusiách o riešeniach aktuálnych výziev v školstve.

Martin Brestovanský

Ešte pár slov o ňom.

Dlhoročný dobrovoľník v práci s mládežou (cca 25 rokov). Dobrodruh vidiaci v každej prírodnej zvláštnosti, historickej budove či zaujímavom zákutí námet na scenár pokladovej hry. Manžel a otec štyroch synov, ktorých núti behať po horách. Zásadnou pre môj život bola skúsenosť komunity priateľov a animátorskej práce v saleziánskom stredisku v Trnave na Kopánke, ktorá určila aj moju profesionálnu dráhu. Zásadnými sú pre mňa vzťah k Bohu, rodina, autentické priateľstvá, služba komunite a úcta k prírode.

 
 
Martin Brestovanský
Dôvod prečo je v projekte?

Pretože sme s Jurajom priatelia.