Združení STORM

Pavol Ščasný

Čomu sa Pali venuje?

Vyrastal som v Seredi a aj to ma viedlo stať sa dobrovoľníkom v Združení STORM. Všetci sme len nadávali na situáciu ale nič sme pre zmenu nerobili. Práve preto ma zaujalo združenie. Vedel som, že nespravím veľké zmeny, no aj trocha sa počíta. No časom som bol už aj pri veľkých zmenách, ktoré som pred 11 rokmi nečakal :)
Od roku 2010 pracujem v Združení STORM ako terénny sociálny pracovník prioritne s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise, no venujem sa aj primárno-sekundárnej prevencii na školách rôznych stupňov (zš, sš, vš), na festivaloch ale aj v kluboch. Od roku 2012 som koordinátorom projektov a programov Združenia STORM. Momentálne kooridinujem 2 programy z piatich a som štatutárnym zástupcom Združenia STORM. V roku 2015 som bol pri založení KC PRIESTOR v Seredi, v ktorom som dodnes. Angažujem sa prostredníctvom prevencie určenej miestnym školám. Taktiež ako projektový poradca a podpredseda združenia.
V rámci práce v Združení STORM som sa dostal k bližšie aj k tvorbe samosprávny dokumentov (komunitné plány, plány hospodárskeho rozvoja mesta, koncepcie…) ale aj k národným stratégiám.
V práci sa snažíme otvárať aj tabuizované témy, ktoré sú však veľmi dôležité pre zdravú populáciu a komunitu.

Pavol Ščasný

Ešte pár slov o ňom.

Po príchode do NR (2012) som sa začal venovať verejnej cyklistike. S kamošmi sme organizovali Critical mass nitra cca 7 rokov.
Vo voľnom čase som už 8 rokom dobrovoľníkom v kultúrno-športovom centre Hidepark v Nitre, kde sme s kamošmi v 2016 založili cyklo združenie HidePumpa. Spravujeme cyklodráhu nielen pre deti ale aj prvú verejnú cyklodielnu v NR kraji a široko ďaleko na spôsob – oprav si sám. :)
Rád sa zapájam do rôznych projektov, ktoré sú ojedinelé alebo sa zatiaľ vôbec nerealizujú v danom meste. Som presvedčený, že všetko v živote má svoj zmysel aj keď to nie vždy vyzerá ideálne. Práve preto je dôležité otvárať aj tabuizované témy, pretože nikdy nevieme, čo nám to prinesie v budúcnosti.

 
Dôvod prečo je v projekte?

Ide o veľmi špecifický projekt, ktorý zatial nik iný nerealizoval. Spája do seba rôzne prvky – edukáciu, turistiku, diskusie…celkovo projekt vnímať ako edukačný nielen pre mladých ludí. slovensko sa môže dozvedieť akú máme histúriu v akej peknej krajine a môžu sa aspon virtuálne strutnúť s rôznymi ľudmi, ktorí môžu byť aj inšpiráciou a motiváciou pre sledovateľov.