Nie je túra bez Štúra

Radoslav Hoppej

Čomu sa Radoslav venuje?

Vyštudoval som kulturológiu na UK v Bratislave a aktivity, ktorým sa venujem posledné roky sú pretavením získaných teoretických znalostí zo školy.

Radoslav Hoppej

Ešte pár slov o ňom.

Po troch rokoch v zahraničí som dal výpoveď v práci a vrátil som sa späť na Slovensko. Založil som si cestovateľský blog a stal sa zo mňa turista vo vlastnej krajine.

 
 
Radoslav Hoppej
Dôvod prečo je v projekte?

Lebo milujem Slovensko a vážim si, že môžem byť aj ja súčasťou tohto skvelého projektu.