Róbert Žilík

Čomu sa Robko venuje?:

Je učiteľ, regionalista, aktivista v oblasti kultúry, ochrany prírody, zachovania dedičstva, umelecký šéf Musicantica Slovaca.

Je umelec v slobodnom povolaní. Rodák z Mojmíroviec, žije v Mojmírovciach, momentálne na predčasnom dôchodku.

Róbert Žilík
Dôvod prečo je v projekte

Podporil som dobrú vec.