Tomáš Blažek

 

Ešte pár slov o ňom.

Tomáš Blažek sa s gajdami sa stretol ako 10-ročný na festivale Gajdošské fašiangy v Malej Lehote pri Zlatých Moravciach. Ako 11-ročný dostal prvé gajdy od svojich rodičov a začal sa učiť pod vedením Bernarda Garaja hru na 3-hlasných gajdách z okolia Malej Lehoty, Veľkej Lehoty a Jedľových Kostolian. Neskôr sa začal venovať hre na 4-hlasných gajdách pod vedením Róberta Žilíka. Na týchto gajdách hrá ľudové gajdošské piesne z Nitry a okolia, ale aj melódie zo zbierky Anny Szirmay-Keczer a Uhrovskej zbierky z 18. storočia. Na 4-hlasných gajdách interpretuje aj tanečné piesne, ktoré hrával Jozef Antalík. V poradí tretie gajdy, na ktorých začal hrať, sú šalmajové gajdy používané v strednej Európe od 15. storočia, na ktorých interpretuje repertoár z obdobia 13. – 16. storočia. Účinkuje ako sólista i ako člen súboru starej hudby Musicantica Slovaca, ktorý sa zameriava na interpretáciu dávnej hudby od 12. do 18. storočia. Je členom akademického folklórneho súboru Ponitran UKF v Nitre, so zameraním na ľudovú hudbu a tanec z Nitry a okolia so špecializáciou na gajdošskú tradíciu. Je členom a majstrom v Cechu Slovenských Gajdošov.

Tomáš Blažek
Dôvod prečo je Tomáš v projekte:

Propagácia hradov a zámkov na slovensku a super ľudia :)