Viktor Oliva

Čomu sa Viktor venuje?

Od útleho detstva sa venujem športu, aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu, čo ma následne priviedlo k hlbšiemu štúdiu a poznaniu pohybu a ľudského tela na Fakulte telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobím dodnes. Dnes sa snažím pomáhať zlepšiť život a podporiť kvalitu života aj špeciálnym populáciám, akými sú onkologickí pacienti počas liečby a po vyliečení sa, seniorskej populácii, tehotným ženám a ženám po pôrode, ako aj bežnej populácii. Snažím sa taktiež svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti posúvať aj začínajúcim trénerom v akadémii, ktorá sa venuje vzdelávaniu nových trénerov.

 

Viktor Oliva

Ešte pár slov o ňom.

Pochádzam z Holíča, kde som žil od narodenia do momentu, kedy som odišiel za štúdiom do nášho hlavného mesta, Bratislavy. Od útleho detstva sa venujem športu, aktívnemu pohybu, zdravému životnému štýlu. Taktiež som sa venoval niekoľko rokov hudbe a hre na hudobný nástroj. Vo svojej športovej profesii som začínal hokejom, bojovým umením (karate), rád som plával, robil gymnastiku, milujem lyžovanie, turistiku, no najviac som sa špecializoval vo futbale. Popri tom som taktiež hrával basketbal, volejbal. Môj osobný život charakterizuje pohyb, radosť z pohybu a aktívny životný štýl.

 
Viktor Oliva
Dôvod prečo je v projekte?

Páči sa mi myšlienka, ktorú realizátori projektu vložili do tohto projektu. Budia ľudí k hlbšiemu poznávaniu Slovenska, našej kultúry, pamiatok, čím ich zároveň motivujú k aktívnemu pohybu, a tým následne podporujú zdravie a kvalitu života ľudí, čo sa mi takto pohromade nesmierne páči :-)